Словник виноградаря

Словник виноградаряАгротехніка – технологія обробітку винограду, що включає сукупність прийомів та заходів, використовуваних при створенні виноградників і їх експлуатації.

Виноградник – сільськогосподарське угіддя, на якому в якості основної культури обробляють виноград.

Вимокання – часткова або повна загибель кореневої системи виноградних рослин під дією води.

Випрівання – часткова або повна загибель живих тканин або окремих органів (вічка) на виноградних кущах під земляним або сніжним укриттям.

Вихід саджанців – число отриманих з 1 га шкілки або 1 м2 теплиці саджанців, відповідних вимогам діючих стандартів, або кількість саджанців, виражене у відсотках, в розрахунку за вихідним величинам: зроблені і висаджені щеплення, прижившиеся щеплені живці (для щеплених саджанців) або висаджені і прижившиеся черешки (для кореневласних саджанців).

Вихід живців – кількість живців (підщепних та прищепних), отриманих з 1 га або куща.

Глибина посадки живців – глибина занурення держаків (см) в грунт або грунт теплиці відносно вирівняною поверхні.

Довжина обрізки – довжина торішніх пагонів, виражена кількістю вічок, що залишилися на них після обрізки: коротка (сучок) – більше 4, середня (стрілка) – 5 – 7, довга (лоза плодоношення) – на 8 і більше очок.

Закладка виноградника – система організаційних, передпроектних, проектних, фінансових та агротехнічних заходів, що забезпечують посадку винограду на певних ділянках.

Залуження – постійне або тимчасове вирощування в міжряддях виноградника однорічних або багаторічних трав в умовах їх багаторазової стрижки.

Зимостійкість – здатність виноградної рослини переносити низьку температуру повітря взимку.

Ізюм - сушені ягоди винограду, що містять насіння.

Каллус – рослинна тканина, що утворюється в місцях нанесення ран, що забезпечує їх заростання та попереднє зрощення компонентів щеплень.

Катаровка – видалення поверхневих коренів у щеплених та кореневласних кущів винограду, а також на прищепі щеплених черешків або щеплених саджанців.

Кільчування живців – Передпосадкова підготовка живців шляхом впливу на їх підставу («п’яти») підвищених (22-28 * С) та на їх верхівки знижених (0 – плюс 5 * С) температур з метою стимулювання закладки зачатків коренів і затримки розпускання вічок.

Кишмиш – сушені ягоди винограду, що не містять насіння.

Коефіцієнт плодоношення – характеризує, скільки суцвіть або грон припадає в середньому на плодоносний пагін. Розраховується діленням загальної кількості суцвіть або грон на число плодоносних пагонів.

Лежкоздатність винограду – здатність ягід винограду довгостроково зберігатися для споживання у свіжому вигляді без суттєвих втрат і зниження якості.

Морозостійкість – здатність сортів винограду протистояти негативних температур.

Мульчування – повне покриття поверхні грунту різними матеріалами (плівка, солома, обрізки лози та ін.)

Навантаження кущів (вічками, пагонами, суцвіттями, гронами, урожаєм) – кількість вічок, пагонів, суцвіть, грон або врожаю в розрахунку на кущ або 1 га.

Виломка – виборче видалення вегетуючих (зелених) пагонів на різних стадіях їх розвитку з метою регулювання співвідношення між масами врожаю та пагонів.

Обрізка – щорічне видалення на кущах винограду його структурних елементів, які втратили своє функціональне призначення, а також укорочення на певну довжину торішніх пагонів залежно від їх життєздатності, плодоносності вічок, розташованих на залишеній частині пагонів, та місцеположення з метою отримання оптимального врожаю в поточному і наступні роки, а також збереження прийнятої форми куща.

Окулірування – щеплення, при якому в якості прищепи використовують одне вічко. Різновиди окулірування: вприклад – до повздовжнього зрізу, зріз на прищепі (щитку) за розміром та формою, прикладають щепи у вигляді тонкого щитка з вічком; в Т-подібний розріз – щиток (вічко) щепи вставляють в поздовжній Т-подібний надріз на підщепі.

Підгортання щеплень, живців, саджанців – покриття горбком землі верхівок щеплення, черешка, саджанця з метою їх захисту від підсихання навесні або підмерзання восени.

Омолоджуюча обрізка – видалення повністю або частково надземної частини куща у зв’язку з впливом на неї несприятливих умов середовища (низькі температури, градобой), а також внаслідок віку або необхідності переформування куща.
Запилення – природне або штучне попадання пилку на рильце маточки квітки під час цвітіння.

Плантаж – передпосадкова підготовка грунту для посадки виноградника, що попередбачає глибоке (не менше 50 см) розпушування, подрібнення та переміщення її шарів, а також видалення каменів, кущів та інших крупномірних матеріалів.

Плодоносність ембріональна-характеризує, скільки ембріональних суцвіть припадає на живе вічко (центральну) в зимуючому вічку.

Щільність посадки – число кущів (саджанців), висаджених відповідно до прийнятої схеми посадки в розрахунку на одиницю корисної площі виноградника (га).

Підщепа – рослина або відокремлена від неї частина (держак), на які прищеплюють частину іншої рослини.

Підв’язка – закріплення кущів або окремих його елементів на шпалерному дроті або інших опорах:
зелена - підв’язка вегетуючих пагонів до опор;
суха – підв’язка торішніх пагонів або окремих елементів куща (рукавів, плечей, штамба) до опор після обрізки.

Показник плодоношення - сукупність показників, що характеризують величину врожаю з куща: загальна кількість усіх пагонів, з них плодоносних; коефіцієнти плодоношення та плодоносності пагонів; ембріональна плодоносність вічок; число вічок на кущі; середня маса грона, середня маса врожаю ягід з куща або 1 га.

Полив – додаткове внесення води в грунт з метою покриття дефіциту вологи:
вегетаційний – проводиться в пріод вегетації;
вологозарядковий – проводиться в період спокою виноградного рослини.

Грунтовтоми на винограднику – негативний вплив на грунт хімічних та біологічних факторів, що викликають різке зниження врожайності, при тривалій монокультурі винограду.

Щеплення-хірургічна операція, при якій рослина або його частина з’єднують з іншим рослиною для їх зрощування і отримання нової рослини, що складає з підщепи та прищепи.

Прищеплений чубук - складається з підщепи та прищепи, які не пов’язані загальною судинно-провідною системою з елементами деревини: стратифіковану – не пройшов стратифікацію; стратифікований – минулий стратифікацію і має кругової каллус в зоні спайки підщепи та прищепи.

Прищепа – відрізок тканини або лози з живими точками зростання, використовуваний для зрощування з підщепою.

Прищипування пагонів – видалення точки зростання втечі в період його активного росту.

Розмноження відведеннями – спеціальний прийом, при якому пагони без відділення від маточних кущів використовують для отримання нових кущів або саджанців.

Саджанці:
вегетуючі (із закритою кореневою системою) – використовують для посадки в період вегетації;

кореневласні - отримують з визрівших та зелених живців різної довжини або інших вегетативних органів, коренева система яких утворена на цих же органах;
щеплені – отримують з щеплених черешків або інших вегетативних органів, до складу яких входять прищепа та підщепа;
із закритою кореневою системою – коріння занурені в субстрати, закриті захисними оболонками (горщики, мішечки, стаканчики та ін);
з відкритою кореневою системою – витягнуті з грунту шкілки або теплиці з оголеними коренями;
укорочені – кореневласні саджанці, у яких довжина підземного штамба менше встановленої вимогами.

Спайка – наявність взаємного зв’язку між підщепою та прищепою за рахунок зрощування їх тканин; якісна спайка копуліровок передбачає утворення суцільного кільця по всьому колу зони стикування компонентів щеплення.

Столові сорти – сорти винограду, що вирощуються для споживання в свіжому вигляді, закладання на тривале зберігання і отримання сушеного винограду (ізюм, кишмиш).

Стратифікація щеплених черешків – технологічний процес, проведений в спеціальних камерах або земляних горбках, де створюються сприятливі умови для утворення в зоні стикування підщепи та прищепи ранової тканини (каллус) та зачатків коренів на «п’ятці» підщепи.

Схема посадки – цифрове позначення відстаней між рядами та кущами винограду (наприклад, 3×2 м).

Технічні сорти – сорти винограду, що вирощуються для переробки на вино, соки та інші продукти.

Транспортабельність – здатність винограду переносити транспортування на різні відстані тривалий час, зберігаючи при цьому товарні якості.

Вянення винограду – підвищення концентрації сухих речовин у зрілих ягодах за рахунок випаровування води безпосередньо на кущах під дією фізіологічних причин для зовнішніх чинників (дефіцит вологи), пошкодження плодоніжок або витримки ягід після їх прибирання в умовах зниженої вологості або високих температур.

Прискорене формування куща – створення форми куща за рахунок застосування спеціальних прийомів: прищипування верхівок вегетуючих пагонів, використання пасинків в якості плодових лоз або для виведення необхідної форми куща.

Карбування – видалення верхівкової частини вегетуючих пагонів на різну її довжину: слабка (10-15%), середня (15-20%) і сильна (до 40% загальної довжини пагона).

Живцювання – нарізка однорічних (визрілих або зелених) пагонів на відрізки з метою використання їх для вегетативного розмноження (укорінення або виробництва щеплень).

Чубук – відрізок однорічного пагона різної довжини, використовуваний для вегетативного розмноження.

Шкілки – ділянка відкритого грунту, використовувана для вирощування виноградних саджанців із живців або щеплень.

Шпалера – система, що складається з вертикальних або інших опор, закріплених у грунті, і дротів, прикріплених до них на різній висоті, витягнутих у прямі лінії і розміщених в одній або декількох площинах.

Штамб - штучно створений стовбур (стебло) виноградного куща. Включає підземну і надземну частину (власне штамб). Закінчується в місці першого розгалуження.

Якір – пристосування, закріплене в землі, до якого додатково кріпляться крайні стовпи шпалерного ряду.

Оставить комментарий

<
Яндекс.Метрика
<
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,